Yargıtay’dan istifa eden işçiye kötü haber

4 sene boyunca çalıştığı işyerinden istifa eden personel, sonraki gün diğer bir işyerinde mesaiye başladı. Tüm görüşmelerine karşın kıdem ve ihbar tazminatı alamayan emekçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı personel; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık müsaadelerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini lakin hak ettiği fiyatların ödenmediğini talep etti.

Davalı şirket avukatı ise davacının patron nezdinde minimum fiyatla çalıştığını, öbür bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, tez ettiği üzere fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme; davacının iş akdinin davalı patron tarafından haksız nedenle feshedildiğine hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil fiyatı taleplerinin reddine karar verildi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Emsal kararda; davacının iş akdinin nasıl sona erdiğine ait bir açıklama yapmadığı, davalının ise davacının diğer yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: “Feshe ait dinlenen şahit beyanlarına nazaran davacı şahitlerinden birinin davacı ile tıpkı işyerinde çalışmasının bulunmadığı, başka davacı şahidinin ise davacının iş akdinin sona ermesinden evvel davalı işyerindeki çalışmasının sona erdiği anlaşılmıştır. Davalı şahitlerinin ise davalının savunmasını doğrular halde beyanda bulundukları, belge ortasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi ayın 10’unda sona eren davacının ayın 11’inde dava dışı öteki bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü ortadadır. Ayrıyeten tekrar evrak içinde bulunan Toplumsal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirmesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi – istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı formda kabulüne karar verilmesi kusurlu olup bozma nedenidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir