Resmi Gazete’de bugün (9 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Ortasında Kolaylaştırılmış Gümrük Sınırı Kurulmasına Ait Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7237)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Ortasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komitesi Kurulmasına Ait Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7238)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Ortasında Besin Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7239)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Ortasında Medya ve İrtibat Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7240)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Ortasında Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğiyle Uğraş Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7241)

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Şura Çalışma Asılları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARAR

– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2023/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/164, K: 2022/134 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/79, K: 2022/135 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2021/83, K: 2022/168 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir