Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘tek adam’ tenkitlerine ait olarak, “Cumhurbaşkanımız ebediyen milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tavır sergilemiştir fakat asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve bağlantılı kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçe teklifleri, ek bütçe dahil 2022 yılı başlangıç ödenekleri, 2021 yılı kesin hesapları, gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay raporları bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gün içerisinde gelen tenkitlere ve sorulara karşılık verdi. Oktay’ın konuşması özetle şöyle:  

“Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu seyahat; bağımsız siyasetlerini hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen büyük Türkiye yolculuğudur”

Ülkemiz 20 yıldır daha müreffeh yarınlar, daha güçlü Türkiye ülküsüyle muvaffakiyet rotasında ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu seyahat; gerektiğinde bedel ödeyen ancak bağımsız siyasetlerini hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen büyük Türkiye seyahatidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ıslahatı; kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, inanç ve istikrarı hukuk devleti prensibiyle güçlendirmek istikametinden seyahatimizde kıymetli bir merhaledir. 

“İddiaların tersine erkler ortası istikrar ve kontrol sistemleri da net biçimde işlemektedir”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karar alma düzeneklerini somut çıktılarla birleştiren, idarede eşgüdümü, acil durumlarda anında müdahaleyi kolaylaştıran, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini hızlandıran tesirlerini her gün deneyim etmekteyiz. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olarak Bakanlıkları, bağlı ve ilgili kurumlarımızı ve Şuraları faal formda koordine ederek, süratli karar alma düzeneğimizin avantajlarını uygulamaya yansıtıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı erkleri ortasında bariz kuvvetler ayrılığını tesis eden idare sistemimiz sayesinde riskleri en âlâ biçimde yönetiyoruz. Argümanların bilakis erkler ortası istikrar ve kontrol sistemleri da net halde işlemektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİMİZ TEK ADAM DEĞİL, İSTİŞARE VARDIR, İŞTİRAKÇİ DEMOKRASİ VARDIR: Gücün erklerin birinde toplanması hem sistemin yapısında hem de uygulamada mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde tek adam değil, istişare vardır, iştirakçi demokrasi vardır, süratli ve aktif karar alma sistemleri vardır. Cumhurbaşkanımızı direkt millet seçmiştir ve egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir.

“Sahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve devam ediyor”

Şahlanma nerede diyordunuz ya, işte şahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve devam ediyor. Her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyan, yüzünü ak eden, başını dik tutan çalışmalarıyla, söz edildiği üzere bir Cumhurbaşkanı açığı asla bırakmadan, toplumun tüm kesitlerine hitap etmektedir.

“Mısır’la bağların olağanlaşmasına yönelik temaslarımız sürmektedir”

Ortadoğu’da son devirde yaşanan jeopolitik dönüşüm bölge ülkelerinin yaklaşımlarına da yansımıştır. Ülkemizin bölge sathında yürüttüğü işbirliğini önceleyen tavır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail’le ikili ilgilerde de yeni bir periyoda girilmesiyle neticelendi. Mısır’la da münasebetlerin olağanlaşmasına yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı hürmet çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz… Nasıl ki Azerbaycan’ın vatan muharebesine en güçlü katkıyı verip sonrasında yeniden birebir halde bölgede istikrar için Ermenistan ile olağanlaşma sürecini Azerbaycan ile birlikte destekliyorsak, masada ve alanda hangi yol milletimizden yanaysa ona yönelmeye devam edeceğiz.

“Cumhurbaşkanımız asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur”

Cumhurbaşkanımız hep milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tavır sergilemiştir ancak asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya başkanıdır.

“Enerji ithalatımız birinci 10 ayda geçen yıla nazaran 43,7 milyar dolar artmıştır”

Yatırımı, istihdamı, üretim, ihracat ve cari fazla amaçlı büyümeyi önceleyen bir ekonomik model ile hareket ediyoruz. Bu siyaset çerçevesinde cari süreçlerde kalıcı güzelleşmenin yanı sıra istikrarlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi de sağlamak temel hedefimizdir. Bununla birlikte, güç başta olmak üzere milletlerarası emtia fiyatlarında yaşanan fevkalâde artışlar 2022 yılında cari istikrarımızı olumsuz etkilemiş, yılın birinci 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur.

Dünya Bankası bilgilerine nazaran 2022 Ocak-Ekim periyodunda salgın öncesine kıyasla; güç emtia fiyatları endeksi yüzde 97, güç dışı emtia fiyatları endeksi yüzde 50, tarım emtia fiyatları endeksi yüzde 43, ham petrol varil fiyatı yüzde 56, Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 792 ve kömür fiyatları yüzde 416 oranında artmıştır. Dış kaynaklı olan tarihi seviyedeki bu artışlar ithalat ünite fiyatlarımızı önemli ölçüde arttırmış, güç ithalatımız birinci 10 ayda geçen yıla nazaran yüzde 118,4, yani 43,7 milyar dolar artmıştır.

“Ülkemiz de, global fiyatlardaki artışlardan olumsuz etkilenmiştir.”

Fiyat istikrarı ve fiyat adaleti ile ilgili sorular vardı. Besin fiyatları; güç, hammadde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep üzere birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Son devirdeki gelişmeler, üretici girdi ve lojistik maliyetlerinin kıymetli derecede yükselmesine sebep olmuştur. Başta gübre, güç ve yağlar olmak üzere ziraî girdi fiyatlarında global seviyede yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemiz de, global fiyatlardaki bu artışlardan olumsuz etkilenmiştir.

Ücretler konusuna gelince; en düşük devlet memuru aylığı, 2022 yılı Ekim ayı prestijiyle 9 bin 105 liraya yükseltilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır. Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak maksadıyla Kur Muhafazalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulaması başlatılmıştır. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az seviyede etkilenmesi gayesiyle 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

“Biz bayanın güçlendirilmesi konusunu muhalefetin bilakis bir polemik materyali olarak değil, bayanlarımızı başımızın tacı bilerek ele alıyoruz”

Birçok farklı meslekte bayan çalışan oranının yüksek olması uyguladığımız siyasetlerin en somut göstergesidir. Örnek vermek gerekirse; öğretmenlerin yüzde 57’si, 23 bin 268 hakimin yüzde 52’si bayandır. Kamu ve vakıf üniversitelerinde bayan öğretim vazifelisi oranı yüzde 51’dir. Toplam kamu çalışanlarının yüzde 42’si bayandır. 73 bayan büyükelçimiz, 13 bayan başkonsolosumuz misyondadır. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Milletlerarası Çaba Günü’nde ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir’ diyerek şiddetle uğraştaki kararlılığımızı bir defa daha yineliyoruz. Biz bayanın güçlendirilmesi konusunu muhalefetin bilakis bir polemik materyali olarak değil medeniyetimizin bir gereği olarak, bayanlarımızı başımızın tacı bilerek ele alıyoruz.

“Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur.”

Bir öteki soru vardı, Cumhurbaşkanlığı’nın kaç tane uçağı olduğu ile alakalı. Burada bir meselemiz yok. Bunu rahatlıkla açıklayabiliriz. Bu bir sır da değil. Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu bir sır değildir. Bu uçaklar sayın Cumhurbaşkanımızın ve tekrar tüm kabine üyelerinin ve devlet üst vazifelilerinin kıymetli işlerinde kullanılmaktadır. Yalnızca devlet işlerinde kullanılmaktadır.

“Cumhurbaşkanının vazifesi sona erdiğinde bunların vazifesi de sona erer”

Üst seviye bürokratların vazifeden alınması ile ilgili. Devlette sürekliliğin temel olması gerektiğiyle alakalı. Burada da atama yöntemine nazaran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran üst seviye kamu görevlilerin misyon mühleti atandıkları tarihte misyonda olan Cumhurbaşkanının misyon müddetini geçemez. Cumhurbaşkanının vazifesi sona erdiğinde bunların vazifesi de sona erer. Bunlar misyon müddetleri bitmeden tekrar Cumhurbaşkanı tarafından vazifeden alınabilir.

“Mumcuoğlu’nun söz vermesinin yahut hakkında soruşturma yürütülmesinin engellenmesi kelam konusu değildir”

MİT tüm aksiyon emareleri ve hücumlarına dair teknik ve saha istihbaratı tespitlerini acilen ilgili ünitelerle paylaşarak birçok hareketin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Yine bir soru vardı, MİT ile ilgili: ‘MİT bir iç teşkilat olarak kullanmaktadır. Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Necip Fazıl Hablemitoğlu’nun failidir. Bu cinayetten sonra MİT, Mumcuoğlu’nu korumuştur. Neden savcılıkta söz vermesi engellenmesinin sebebi nedir..’ Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun söz vermesinin yahut hakkında soruşturma yürütülmesinin engellenmesi kelam konusu değildir. Kaldı ki olay tarihinde ismi geçenin teşkilatla da bir bağlantısı bulunmamaktadır. 

“Sayın Paylan’ın şahsıyla ilgili belirtmiş olduğu konu da güvenlik ünitelerimizce titizlikle incelenip değerlendirilmektedir”

Yine sayın Paylan’ın gündeme getirdiği şahsına yönelik tehdide dair bir, aslında soru niteliğinde bahis vardı. Bununla alakalı her bir vatandaşımızın can güvenliğini tesis etmek üzere tüm güvenlik görevlilerimiz canla başla çalışmaktadır. Sayın Paylan’ın şahsıyla ilgili belirtmiş olduğu konu da güvenlik ünitelerimizce titizlikle incelenip bedellendirilmektedir. Mevzunun hassasiyetine binaen, bahisle ilgili gelişecek somut, yeni, yakın tehlike emarelerinin de gecikmeksizin güvenlik birimlerimizle paylaşılması kıymetlidir.” (ANKA) 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir